Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Udělujete tímto souhlas České společnosti AIDS pomoc, se sídlem Malého 282/3, 186 00 Praha, IČ: IČO: 00409367. Organizace je zapsána ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 1133 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:

  • jméno a příjmení
  • telefonní číslo a email

 Jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mail je nutné zpracovat za účelem zaslání poštovní zásilky. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po nezbytnou dobu (odeslání a ověření doručení zásilky).

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti. 

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.