Online předtestové poradenství

Vítejte v on-line průvodci předtestového poradenství. Zodpovězení následujících otázek je nezbytné pro vyhodnocení, zda Váš test na HIV bude uskutečněn ve správný čas a měl správnou vypovídající hodnotu. Náš systém vyhodnocuje i doporučení na testování pro jiné pohlavní nemoci a další prevenci. Pokud si nejste některými odpověďmi jisti, přesto dotazník vyplňte. Následně odpovědi upřesníte při osobním pohovoru s poradcem.

Chci HIV test - Spustit nový dotazník

Přihlášení - pro opakovanou návštěvu, informace o stavu Vašich testů. 

Všechny údaje jsou zaznamenávány anonymně a slouží výhradně k výše uvedeným účelům a statistice. IP adresy vašich zařízení nejsou ukládány. Pečlivě si proto zaznamenejte vygenerovaný identifikátor (kód), protože ho nelze později nijak zjistit. Při osobní návštěvě poradny budete identifikátor (kód) dotazníku potřebovat. 

Pokud jste obdrželi od Vašeho poradce kód (identifikátor), přihlašte se ke svému dotazníku zde. Při přihlášení budete vyzváni k nastavení osobního PINu.